Winter is back!!!

It is march and with it the winter is back. This is the first snow from  december, which was a weather anomaly in this part of Norway. We already started to enjoy the warm and sunny days. We were feeling spring in the air, until this weekend, when the snowy winter came back.

There was snow storm, but we managed to “jump out” for a while to get some fresh air and admire the white landscapes. Although it is cold with a calendar spring just around the corner

Rozpoczęła się druga połowa marca, a wraz z nią powróciła zima. Jest to pierwszy śnieg od grudnia, co jest anomalią pogodową w tym rejonie Norwegii. Prawdę powiedziawszy cieszyliśmy się już ciepłymi, słonecznymi dniami. Czuliśmy już wiosnę, aż do tego weekendu, kiedy z powrotem nastała śnieżna zima.

Była zawierucha, ale pomiędzy kolejnymi falami udało się “wyskoczyć” choć na chwilę na świeże powietrze i podziwiać biały krajobraz. Czyż nie jest pięknie ? Pomimo, że chłodno. A wiosna tuż, tuż…

Images were made with lens-  nikkor 35mm/Do wykonania tych zdjęć, użyłam obiektywu- nikkor 35mm

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

DSC_4296

DSC_4299

DSC_4323

DSC_4336

DSC_4347

Exif for all :

Exposure Time : 1/800Sec
F2,5
Exposure Program : Manual
ISO: 200

Advertisements

Kids Were Here……../November 2013

The time passes very quickly and  some of our memories with it. We often forget about the moments, which at that time don’t seems to be  very important, but in the future they will have great sentimental value for us. We forget how we were spending time with our child, where and what we were doing Looking on the pictures  I can be sure that I will always remember, for example how our little boy wandered into our bed in the morning, or  that he liked to play with his pacifier, which he drove on the choo-choo train”.  I’m sure I will never forget the moment when we were making the animals from lego toys and our son just  smashed them within one move.

I want to catch and keep so many important moments for our familly ! And I hope that my grandchildren will be laughing to tears of just looking on the pictures 🙂

Dzieci tu były ……/Listopad 2013.  Czas szybko mija, a razem z nim niektóre nasze wspomnienia. Często zapominamy o wydarzeniach, które w tym momencie mogą być mało istotne, jednak kiedyś będą miały dla nas dużą wartość sentymentalną . Możemy zapomnieć o tym w jaki sposób spędzaliśmy czas z naszym dzieckiem, gdzie i w co się bawiliśmy… Dzięki robionym zdjęciom mam pewność, że zawsze będę pamiętała na przykład o tym, jak synek kilka razy wędrował do naszego łóżka nad ranem, czy o tym, że lubił bawić się smoczkami, które woził ” ciuchcią “. Nigdy nie uciekną mi chwile, gdy układałam z synkiem zwierzaczki z klocków, a On jednym ruchem ręki rozwalał prawie cały zwierzyniec….

Chcę zatrzymać dla naszej rodziny jak najwięcej tak ważnych chwil ! I mam nadzieję, że jeszcze moje wnuki będą się śmiały z niektórych ujęć 🙂

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

 Images were made with lens- Sigma 18-35mm F1.8 A /Do wykonania tych zdjęć, użyłam obiektywu- Sigma 18-35 mm F 1.8 A

DSC_7751Exposure Time : 1/250Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO: 640

DSC_7762Exposure Time : 1/50Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO : 640

DSC_7817Exposure Time : 1/250Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO : 1000

DSC_8069Exposure Time : 1/320Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO : 500

Kids Were Here……/October 2013

The long evenings  came along with autumn. Days passes so quickly. I feel the lack of sun, and good lighting to take pictures. Darkness comes very fast. Our son spends more time at home than outside, so I can see his traces everywhere. He is getting more and more powerful.  He can easily move the chair, or push his stroller He can also reach the places where there was something hidden from him. Our son is a very good observer and he started to imitate what we are doing. I hope he will imitate the tidying also 🙂

Take a look at signs that left my son in October. . .

Dzieci tu były………/Październik 2013

Nastały długie jesienne  wieczory.  Dzień tak szybko przemija. Odczuwam brak słońca, a co za tym idzie dobrego oświetlenia do robienia zdjęć. Wcześnie robi się zmierzch. Jednocześnie synek więcej czasu spędza w domu niż na zewnątrz, więc wszędzie można zauważyć ślady jego obecności. Robi sie coraz bardziej silny, ale i ruchliwy. Dlatego potrafi bez trudu przesuwać krzesło, czy pchać swój wózek…, ale też sięgnąć  w takie miejsce, gdzie było coś przed nim ukryte. Jest bacznym obserwatorem i wyrażnie zaczyna nas, rodziców, naśladować. Mam nadzieję, ze zacznie też w sprzątaniu.

Zapraszam do obejrzenia śladów, które zostawił mój synek we Wrześniu. . .

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

 Images were made with lens-  nikkor 35mm/Do wykonania tych zdjęć, użyłam obiektywu- nikkor 35mm

DSC_5563

Exposure Time : 1/250Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO : 500


DSC_7341-2

Exposure Time : 1/400Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO: 800

DSC_7351

Exposure Time : 1/250Sec
F2,5
Exposure Program : Manual
ISO : 800


DSC_7427

Exposure Time : 1/160Sec
F2,0
Exposure Program : Manual
ISO : 1250


DSC_7437

Exposure Time : 1/160Sec
F2,0
Exposure Program : Manual
ISO : 1250

The first signs of autumn!

When autumn comes I have the picture of a mist shrouded mornings, colorful leaves dancing in the wind apples picked in the orchard

I like the view of a compressed bale of straw in the fields. They offen create interesting compositions.

Is it not a beautiful picture, when sun seems to be slowly getting up in the morning?

I love the landscapes colorized by warm colors of yellow, orange, red, or brown!

Oh … I hope that autumn this year we will be spoiling us, and not making depressed!

Pierwsze oznaki  jesieni.

Kiedy nadchodzi jesień przed oczami mam obraz chłodnych poranków owianych mgłą, kolorowych liści tańczących na wietrze, dojrzałych jabłek zbieranych w sadzie…

Podoba mi się  widok beli prasowanej słomy na polach tworzących często ciekawe  kompozycje, bądź luźno rozrzuconych,  układających się  w różnorodne linie.

Czyż nie piękny jest obraz  słońca, które wydaje się leniwie wstawać o poranku ?

A ile ekspresji jest w pejzażach pokolorowanych  ciepłymi barwami żółci, pomarańczu, czerwieni , czy brązu !

Och… mam nadzieję, że jesień w tym roku będzie nas rozpieszczała, a nie przygnębiała!

Images were made with lens-  nikkor 35mm/Do wykonania tych zdjęć, użyłam obiektywu- nikkor 35mm

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

DSC_4663

Exposure Time : 1/2000Sec
F2,0
Exposure Program : Manual
ISO: 200

DSC_4675

Exposure Time : 1/2000Sec
F2,0
Exposure Program : Manual
ISO : 200

DSC_5609

Exposure Time : 1/4000Sec
F2,0
Exposure Program : Manual
ISO : 250

DSC_5642

Exposure Time : 1/4000Sec
F2,5
Exposure Program : Manual
ISO : 250

DSC_5675

Exposure Time : 1/4000Sec
F2,5
Exposure Program : Manual
ISO : 250

Kids Were Here……/august 2013

Next month have passed, more images were made. Now I know what are my son’s favorite toys. Although he still gets new and attractive, however there are a few that he plays all the time. One of them is the cow which move around and play various melodies. My son got it from my good friend, for over half a year ago, and as you can see it is still on top.

Have a look at signs that left my son in August. . .

Dzieci tu były…../ sierpień 2013

Minął kolejny miesiąc, powstały kolejne kadry. Teraz już wiem, jakie są ulubione zabawki mojego synka. Chociaż wciąż dostaje nowe i atrakcyjne to jednak jest kilka, którymi ciągle się bawi. Jedną z nich jest krówka, która jeździ i odtwarza różne melodyjki. Synek dostał ją od mojej dobrej koleżanki ponad pół roku temu, a jak widać nadal jest na topie.

Zapraszam do obejrzenia śladów, które zostawił mój synek w sierpniu. . .

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

 Images were made with lens-  nikkor 35mm/Do wykonania tych zdjęć, użyłam obiektywu- nikkor 35mm

DSC_2505

Exposure Time : 1/125Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO: 250

DSC_1873

Exposure Time : 1/4000Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO : 250

DSC_2315

Exposure Time : 1/500Sec
F5,0
Exposure Program : Manual
ISO: 250

DSC_2557

Exposure Time : 1/50Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO : 400

DSC_4135

Exposure Time : 1/400Sec
F2,0
Exposure Program : Manual
ISO : 400

The Summer Time Project 2013/ Projekt Wakacyjny Czas 2013, part II/ część II

  The” Summer Time” Procject 2013, part II

This is the third project in which I took part, one is still in progress (Kids Were Here). Besides of having good fun, there is a lot to learn.
When I looked at the photos which I made in july and when I compared them with the current pictures, I noticed how my son has changed in these two months. That was two long months, but on the other hand, they passed so quickly that I could easily write just two months.
I have to thank to my son and all those who helped me to made all those pictures.

I’m introducing You the pictures made in august.

Projekt o nazwie ” Wakacyjny Czas 2013 “, część II

To jest już trzeci projekt w którym brałam udział, przy czym  jeden wciąż trwa (Kids Were Here). Oprócz świetnej zabawy, rozterek i przemyśleń, rozglądania się dookoła i wnikliwego spostrzegania jest też sporo nauki.  Projekty mobilizują do pracy, ale również mocno wciągają zabierając bardzo dużo czasu i myśli.
Kiedy przeglądnęłam zdjęcia, które wykonałam w lipcu i porównywałam je z obecnie zrobionymi, zauważyłam jak przez te dwa miesiące zmienił się mój synek. To były aż dwa miesiące, ale z drugiej strony tak szybko minęły, że mogę spokojnie napisać tylko dwa miesiące.
Dziękuję  Jemu i Wszystkim, którzy mi pomagali i angażowali się w realizację tematów.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć wykonanych w sierpniu.

 Images were made with lens-  nikkor 35mm/Do wykonania tych zdjęć, użyłam obiektywu- nikkor 35mm

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

Upside down/ Do góry nogami

DSC_1408

Little discoverer/ Mały odkrywca

DSC_2273

Black feet/ Czarne stopy

DSC_2100-1

Indian summer/ Indiańskie wakacje

Thank You sis for maiking the costume for my son. / Dziękuję siostrzyczko za zrobienie kostiumu dla mojego synka.

DSC_2750

When the sunset is…./ O zachodzie słońca

DSC_2892

Puddle/ Kałużowo

DSC_3191-2

Stories of the seas and oceans /Opowieści znad mórz i oceanów.

DSC_3999

Huston, we have a problem…/ Huston mamy problem…

DSC_4148

In the morning/ O poranku

DSC_4084

 

 

 

First date!

It was beautiful, sunny day. Together with a friend and her daughter we went for a walk. It was the first meeting of our children, and to tell the truth we had  planned it from winter. Before the meeting, I wondered how my boy will behave. I was hoping that he will be a little gentleman 🙂 I think that He manage to be a good gentelman. I’m a proud mother.
Thank you for the nice time and new experiences!

Pierwsza w życiu randka! Był piękny, słoneczny dzień. Razem z koleżanką i jej córeczką wybraliśmy się z synem na spacer. To było pierwsze spotkanie naszych pociech, prawdę powiedziawszy planowane już od zimy.  Przed spotkaniem zastanawiałam się jak mój chłopczyk będzie się zachowywał? Miałam nadzieję, że będzie małym dżentelmenem 🙂 Myślę, że podołał wymaganiom pierwszej randki. Jestem dumną matką.

Dziękujemy za miło spędzony czas i nowe doświadczenia!

 Images were made with lens-  nikkor 35mm/Do wykonania tych zdjęć, użyłam obiektywu- nikkor 35mm

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

DSC_7885

DSC_7873

DSC_7910

DSC_7954

DSC_7968

Exposure Time : 1/4000Sec
F 2,2
Exposure Program : Manual
ISO : 200

Where are You summer???

Today we went to looking for a  summers heat and sun, but unfortunately we found only a cold wind. Weather in Trondheim does not spoil us lately. We had some  warm days, but only fewWe miss the warm rays of the sun, a warm grass, on which we could fooling around, a splashing in the water to cool of …. Where are you summer?

Dzisiaj wybraliśmy się na poszukiwania letniego ciepła i słońca, ale niestety zastaliśmy jedynie chłodny wiatr. Pogoda w Trondheim  nie zawsze nas rozpieszcza .  A było już tak ciepło i radośnie!  Teraz tęsknimy  za  promieniami słońca, za błogim lenistwem na zagrzanej trawce, za pluskaniem się w wodzie, aby się schłodzić….  Gdzie jesteś lato??

 Images were made with lens-  nikkor 35mm/Do wykonania tych zdjęć, użyłam obiektywu- nikkor 35mm

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

DSC_5936

DSC_5951

DSC_5945

DSC_5967

DSC_5927

Exposure Time/ Ekspozycja : 1/4000Sec
F1,8
Exposure Program : Manual
ISO : 200

The “magical” place….

One of our favorite ways of spending time together with my child, are hiking in the surrounding forests and rocks. The moment, when we sit down by the fjord gives me the feeling of meditations . View of  waves hitting the rocks and the sound of  flowing water relaxes me a lot. Listening to the sounds of nature truly makes me relaxed! It calms me down.  As you will see, our son probably also felt it. He stared at the sea almost motionless, and of course, I took advantage of that moment to take a pictures.

In our “magical” place we can sometimes find anglers, but we are usually lucky to be there alone. Then nothing and no one disturbs our moment of peace . This is the best way to rest, not only for the mind but also for the body. I hope You will find that feeling in my images?!

Jednym z ulubionych sposobów na wspólne spędzanie wolnego czasu z moim dzieckiem, są piesze wędrówki po okolicznych lasach i skałach . Moment ten, kiedy siadamy w bezpiecznym miejscu nad fiordem napawa mnie nostalgią. Widok fal uderzających o skały oraz szum wody niewątpliwie odpręża. Słuchanie odgłosów natury jest prawdziwym relaksem!! Przepełnia mnie spokój. Jak zobaczycie sami, nasz synek chyba również to poczuł. Wpatrywał się w morze niemalże w bezruchu, a ja oczywiście wykorzystałam chwile i uwieczniłam te momenty.

W naszym „zaczarowanym” miejscu można  nieraz spotkać wędkarzy, ale my zazwyczaj mamy szczęście i jesteśmy sami. Wtedy już nic i nikt nie zakłóca  nam relaksu w otoczeniu cudów natury. To najlepszy odpoczynek dla ducha i dla ciała. Mam nadzieję, że zdjęcia to odzwierciedlają ?!

 Images were made with lens-  nikkor 35mm/Do wykonania tych zdjęć, użyłam obiektywu- nikkor 35mm

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

DSC_5617 (2)

DSC_5590 (2)

DSC_5629 (2)

Exposure Time/Ekspozycja : 1/2000Sec
F : F1,8
Exposure Program : Manual
ISO : 200

Doors!

Doors, gates are the architectural elements, that I like to photograph. For me, it is a symbol of mystery. Standing in front of them, I wonder what is hidden  behind them?! What kind of people live here? Looking at the components, such as  door handle, knocker, doorbell or the hinges, I wonder how they sounds? Will they squeak like in a horror movie, or will they open gently and invite me in? Unfortunately, I don’t have much time to think. My model can’t  stay at one place  for, a longer time.

The only time I can spend on thinking  is in the evening,  but then I can do it  by just looking on the pictures.

      Drzwi, bramy to elementy architektury, które lubię fotografować. Dla mnie jest to symbol tajemnicy.  Stojąc przed nimi zastanawiam się co skrywają, co znajduje się za nimi?! Jacy ludzie tu mieszkają? Przyglądając się elementom, takim jak klamka, kołatka, dzwonek  czy samym zawiasom, zastanawiam się jak zabrzmią, jaki wydadzą dżwięk ?. Czy będzie to skrzypienie jak z horroru, czy delikatnie same się otworzą i zaproszą mnie do środka?  Niestety nie mam za wiele czasu na przemyślenia.  Mój Model nie potrafi zatrzymać się na dłuższą chwilę.

Dopiero wieczorem ,gdy znajdę chwilę dla siebie , mogę porozmyślać, ale już nad zdjęciami.

To make those images I used- nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G/ Do stworzenia tych kadrów użyłam obiektywu- nikkor 18-55mm f3.5-5.6G

Click on images to enlarge./Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

DSC_3123-4 (2)

Exposure Time/Ekspozycja : 1/800Sec
F5,0
Exposure Program : Manual
ISO : 200

DSC_3478

Exposure Time/Ekspozycja : 1/1250Sec
F4,5
Exposure Program : Manual
ISO: 400

DSC_3482

Exposure Time/Ekspozycja : 1/1250Sec
F4,5
Exposure Program : Manual
ISO : 400

DSC_5044

Exposure Time/Ekspozycja : 1/640Sec
F3,5
Exposure Program : Manual
ISO : 250

DSC_4410

Exposure Time/Ekspozycja : 1/160Sec
F4,5
Exposure Program : Aperture Priority
ISO: 200

DSC_4419

Exposure Time/Ekspozycja : 1/1000Sec
F4,0
Exposure Program : Aperture Priority
ISO : 200

DSC_4421

Exposure Time/Ekspozycja : 1/250Sec
F5,6
Exposure Program : Aperture Priority
ISO : 200