Liebster Blog Award

liebster-blog-award

Nominacja do Liebster jest otrzymywana od innego blogera w ramach uznania za “dobrze wykonaną robotę”.

Jest przyznawana dla blogów o mniejszej liczbie obserwatorów, więc daje możliwość ich rozpowszechnienia.

Po odebraniu nagrody należy odpowiedzieć na 11 pytań otrzymanych od osoby, która Cię nominowała.

Następnie Ty nominujesz 11 osób (informujesz ich o tym) oraz zadajesz im 11 pytań.

Nie wolno nominować bloga, który Cię nominował.

Ja swoją nominację otrzymałam od Blondynki z Krainy Tęczy, za co bardzo dziękuję, szczególnie, że swojego bloga prowadzę od kwietnia tego roku.

Poniżej pytania od Blondynki z Krainy Tęczy i moje odpowiedzi:

1)  Lustrzanka czy kompakt?  Lustrzanka
2) Ulubiona potrawa? Pierogi ruskie!!!!
3) Najpiękniejsze miejsce na świecie? Jest ich tyle, że nie potrafię wybrać tylko jednego…
4) Najgorsza praca jaką ci przyszło wykonać? Mam szczęście, gdyż nigdy nie wykonywałam pracy, której bym nie lubiła.
5) Ulubiony film?  Miasto Aniołów
6) Czego w życiu boisz się najbardziej? Pająków…
7) O czym właśnie marzysz? O ciepłych promieniach słońca….
8) Dlaczego prowadzisz bloga? Tego bloga zaczęłam pisać z nadzieją zainspirowania mam i ojców, którzy  pragną zatrzymać  momenty dorastania swoich pociech w kadrze.
9) Dzieci to… dokończ zdanie :-) największy i najwspanialszy cud na świecie!!!
10) Walizka czy plecak? Walizka 😉
11) Co w sobie lubisz najbardziej? To że w każdej sytuacji,nawet tej najcięższej staram się znaleźć coś pozytywnego

Blogi, które nominuję do Liebster Award :

1. http://wikimaksimy.blogspot.no/
2. http://www.vamasworld.com/
3. http://pskoczylas.wordpress.com/
4. http://piotrkisielewski.wordpress.com/
5. http://kulinarnyblogsamanthy.me/
6. http://conaobiad.wordpress.com/
7. http://bylenaprzod.wordpress.com/
8. http://dorotanna.wordpress.com/
9. http://mojapasjafoto.blogspot.it/
10. http://czteryef.wordpress.com
11. http://turqsova.wordpress.com

Do odpowiedzi na pytania zapraszam nominowanych przeze mnie do Liebster Award:

1. Ostatnio przeczytana książka?
2. Ostatnio oglądnięty film?
3. Co znajduje się w Twojej torebce /plecaku ?
4.  Twój sposób na relaks?
5.  Gdzie wolisz spędzać wakacje: góry czy morze/jezioro?
6. Którą porę roku lubisz bardziej: lato czy zimę?
7. Co bardziej lubisz fotografować: ludzi, zwierzęta, florę/faunę?
8. Dlaczego zdecydowałaś/eś  się prowadzić bloga?
9. Najczęstszy środek transportu?
10. Poranny napój: kawa czy herbata?
11. Gdzie mieszkasz: miasto czy wieś?

Nomination for Liebster Blog Award is given from another blogger in the recognition of a “ well done work”.This is the award to blogs with few followers, so it gives the possibility for making them more public.After receiving the award, You need to answer to the 11 questions received from the person who nominated you.Then You nominate 11 people (you inform them about it) and ask them 11 questions.

Do not nominate  blog which nominated You.

I received this nomination from the Blondynki z Krainy Tęczy, for which I‘m very grateful, especially that I writing this blog from apris this year.

The  questions from Blondynki z Krainy Tęczy and my answers:
1) SLR or compact? SLR
2) Favorite food? Polish raviolis!!!
3) The most beautiful place in the world? There are so many that I can not pick just one
4) Worst job you’ve ever work in? I’m lucky because it had never been working in way I did not like.
5) Favorite movie? City of Angels
6) What is Yours biggest fear? Spiders ...
7) What are You dreaming about now? The sun ….
8) Why You are writing a blog? I start writing this blog with hope to help other moms capture amazing moments of their childrens life.
9) Children are finish the sentence 🙂 largest and greatest miracle in the world!
10) Suitcase or backpack? suitcase;)
11) What do you like about yourself the most? The fact that in every situation, even the hardest one I try to find something positive.

Blogs I nominate for the Liebster Award:

My questions:
1. What book did You read recently?
2. What movie did You watch recently?
3. What’s is in your purse / backpack?
4. Your favorite way to relax?
5. Where do you prefer to spend Your vacation mountains or sea / lake?
6. Which season of the year do you like more: summer or winter?
7. What do you like to photograph: people, animals, nature?
8. Why did you start to write a blog?
9. The most common way of transport You are choosing?
10. Morning beverage: coffee or tea?
11. Where do you live: city or country?
Advertisements

2 thoughts on “Liebster Blog Award

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s