How to crop models on the picture?

Another photography rule  which I learned was about cropping the subjects on the pictures, in my case how to crop my son, so he will not look like amputated or awkward.  The tip is to crop between the joints, not at them.  Cropping at a joint makes the subject appear amputated. Just imagine how the person on the picture will look like, when You will crop right at the knee, ankle, elbow, wrist, etc.?

One thing I learned for the last couple of months is, if I really need to crop  picture to have more natural look, I have to crop just above or below a joint. With cropping the head in the post-processing, I found out that is better for the picture to cut for example above the eyebrows and leave the shoulders with a litlle of arms than just below the chin and have just the face.

Of course, for every “rule”, there are always exceptions!

You can see examples below.

Jak przyciąć modela na zdjęciu? Kolejną zasadą w fotografii jaką się nauczyłam to ucinanie członków na zdjęciach, a w moim przypadku jak przyciąć zdjęcie z moim synem aby nie wyglądał jak po amputacji czy po prostu dziwnie. Zasada ta mówi, żeby ciąć pomiędzy stawami a nie w samych stawach. Cięcia w stawach powodują, iż  fotografowana osoba wygląda jakby była po amputacji. Wyobraź sobie to jak ta osoba będzie wyglądała gdy przytniesz w kolanie, kostkach, łokciach, nadgarstkach, etc?!

Rzeczą, którą się nauczyłam w ostatnich miesiącach to, iż jeżeli muszę przyciąć aby uzyskać naturalny wygląd, powinnam przyciąć zaraz poniżej albo powyżej stawu. Przy przycinaniu głowy podczas edycji zdjęcia zauważyłam, iż mój syn lepiej wygląda gdy przytnę powyżej brwi i pozostawię barki z ramionami, niż przytnę zaraz na wysokości brody, aby tylko głowa była w kadrze.

Oczywiście od każdej zasady, są zawsze wyjątki!

Przykładowe zdjęcia możecie zobaczyć poniżej.

DSC_0148 (2)

This picture above was made in december 2012 year, since then a lot have changed 🙂 You can see how bad it look when I cut my son finger!!!

To zdjęcie powyżej zrobiłam w grudniu 2012, od tamtego czasu dużo się zmieniło 🙂 Możecie zobaczyć, jak niekorzystnie wygląda mój syn gdy uciełam mu paluszka!!!

DSC_0920-crop (2)-crop5-horz2

The portraits! You can see which look the best. The last one is the primary picture!

Zdjęcia portretowe! Sami możecie ocenić które jest najlepsze. Ostatnie z tej serii jest zdjęciem pierwotnym.

 The ideas comes when I don’t even expect that, for example this one below. I came up to do this when I was ironing my husband shirt.

Images were made with bright lens-  nikkor 35mm

Pomysły na sesje pojawiają się gdy nawet o tym nie myślę, na przykład ta poniżej. Wpadłam na ten pomysł podczas prasowania koszuli mojego męża.

Zdjęcia do tej sesji wykonałam przy użyciu jasnego obiektywu- nikkor 35mm

DSC_2276-3

Exposure Time/Ekspozycja : 1/125Sec
F/1,8
ISO : 250

DSC_2313-2

Exposure Time/Ekspozycja : 1/125Sec
F/1,8
ISO : 320

DSC_2324-3

Exposure Time/Ekspozycja : 1/125Sec
F/1,8
ISO: 280

DSC_2328-3

Exposure Time/Ekspozycja: 1/160Sec
F/1,8
ISO : 200

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s